28 listopada 2016 r.
godz. 17:00

Miejski Ośrodek Kultury
w Nowym Targu

Al. Tysiąclecia 37